جهانبین فرماندار پارس آباد

«پارس‌آباد» مهاجر پذیرترین شهرستان استان اردبیل

شهرستان پارس آباد بعد از شهرستان اردبیل، پرجمعیت ترین شهرستان استان است و نیازمند توجه مسئولین استان می‌باشد و به سبب شرایط تولید و امرار معاش از طریق کشاورزی منطقه، شاهد سکونت مهاجرین می‌باشد.

 

فرماندار شهرستان گفت :به دلیل مهاجرپذیری پارس آباد، ۴۰ هزار نفر در نقطه نامناسب شهر (زیر نهر تراب) زندگی می‌کنند که چهره شهر را تحت الشعاع قرار داده است و دستگاه‌های دولتی شهرستان و مدیریت شهری پارس آباد بدلیل وسعت مهاجرپذیری، خدمات لازم را نمی‌توانند برای تأمین زندگی و افزایش سطح خدمات ارائه دهند.

در افق توسعه ای و زیربنایی شهرستان پارس آباد بدلیل محدودیت زمین امکان توسعه وجود ندارد و نیازمند چاره اندیشی مسئولان استان و کشور هستیم.