نشست تخصصی مدیران آموزش و پرورش شمال استان در پارس آباد برگزار شد  مدیر کل آموزش وپرورش استان اردبیل؛

نشست تخصصی مدیران آموزش و پرورش شمال استان در پارس آباد برگزار شد 

  مدیر کل آموزش وپرورش استان اردبیل کفت:کمبود فضای آموزشی در پنج شهرستان استان نیازمند نهضت مدرسه سازی است ...

ادامه مطلب ...