کشت و صنعت مغان در مسیر احیا کشت و صنعت مغان در مسیر احیا

    کشت و صنعت مغان در مسیر احیا

تحولی نو در شرکت کشت وصنعت مغان   به گزارش خبرنگار پارس آباد نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا با اقدامات اجرایی آغاز شده پس از ابطال واگذاری، چشم انداز تولید یک میلیون تن محصول در این شرکت تدوین شده و بنا به گفته...

ادامه مطلب ...