اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران در پارس آباد رئیس بهزیستی پارس آباد خبر داد؛

اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران در پارس آباد

                      رییس اداره بهزیستی پارس آباد از اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران (طرح مانا )و مشارکت اجتماعی زنان با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی خبر...

ادامه مطلب ...