معرفی کتاب عاشورا معرفی کتاب عاشورا از دوربین خبرنگار پارس آباد نیوز

معرفی کتاب عاشورا

معرفی کتاب (فرهنگ عاشورا)از دوربین خبرنگار پارس آباد نیوز کتاب فرهنگ عاشورا اثری ماندگار از نویسنده نامی ایران جواد محدثی است. هدف از تدوین این فرهنگنامه آن بوده که یک مجموعه یک جلدی، فشرده در دسترس و کاربردی حاوی...

ادامه مطلب ...