با مصرف بهینه مشترکان برق پنج برابر تعرفه پاداش می گیرند مدیریت برق شهرستان پارس آباد:

با مصرف بهینه مشترکان برق پنج برابر تعرفه پاداش می گیرند

مدیریت برق شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه برق جریان زندگی است و در مصرف بهینه آن بکوشیم گفت: با مصرف بهینه مشترکان برق پنج برابر تعرفه پاداش می گیرند. پرویز اخوان در گفت و گو با خبرنگار پارس آباد نیوز، اظهار کرد: با...

ادامه مطلب ...