نیلسون ماندلا: امام حسین به من این توان را داد که برای حق و آزادگی بایستم الگوی زندگی و هدف من امام‌حسین(ع) است.

نیلسون ماندلا: امام حسین به من این توان را داد که برای حق و آزادگی بایستم

نیلسون ماندلا: امام حسین به من این توان را داد که برای حق و آزادگی بایست نلسون ماندلا که امروز از او بعنوان رهبر آزادگان و جنبش ضد آپارتاید (تبعیض نژادی) یاد میشود و از نمادهای دفاع از حقوق سیاه پوستان است پیرامون...

ادامه مطلب ...