تبلیغات در پایگاه تحلیلی خبری پارس آباد به چند روش مختلف می باشد. شما هر موقعیتی انتخاب کنید ما میتوانیم تبلیغ شما را نمایش دهیم.

موقعیت ۱: هیدر سایت – ۳۰ روز – ۳۵,۰۰۰ تومان
موقعیت ۲: سایدبار راست – ۳۰ روز – ۵,۰۰۰۰ تومان
موقعیت ۳: سایدبار چپ – ۳۰ روز – ۱۵,۰۰۰۰ تومان
موقعیت سفارشی: ۳۰ روز – ۲۰,۰۰۰۰ تومان

بعد از اینکه موقعیت آگهی خود را انتخاب کردید میتوانید با استفاده از پرداخت آنلاین تعرفه نمایش را واریز کرده و برای ما ایمیل کنید.