رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد:

۱۶۰۰ شکایت کارگری در مراجع حل اختلاف شهرستان پارس آباد رسیدگی شدند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد گفت: طی نه ماه گذشته به تعداد ۱۶۰۲ دادخواست کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف این شهرستان رسیدگی شد.

به گزارش پارس آباد نیوز،هادی گنجی اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی و ذاتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق مراجع حل اختلاف به منظور حفظ اشتغال، پایداری واحدهای کارگری و حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات تبعی است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد افزود: این اداره دارای ۲ شعبه هیات تشخیص و یک شعبه حل اختلاف بوده که در این راستا در نه ماهه سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۷ مورد شکایت کارگری در هیات های  تشخیص شعبه ۱ و۲  رسیدگی که از این تعداد ۶۷۹ پرونده منجر به صدور رای و تعداد ۲۱۸ پرونده منجر به سازش گردیده است.

وی گفت: در این مدت تعداد ۷۰۵ دادخواست های تجدید نظرخواهی در هیات حل اختلاف این اداره رسیدگی که تعداد ۴۴۵ پرونده منجر به صدور رای و تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به سازش گردیده است.

انتهای پیام./