فرماندار پارس آباد؛

چهار بانده پارس آباد اولویت زیر ساختی شهرستان قرار گیرد

فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه رفع موانع پروژه پارس آباد کفت؛چهار بانده پارس آباد اولویت زیر ساختی شهرستان قرار گیرد؛و هر گونه مانع سازی برای این پروژه قابل قبول نیست

جابر جهانبین فرماندار شهرستان پارس آباد در جلسه رفع موانع پروژه پارس آباد سربند گفت هیچ بهانه ای را در رفع موانع پروژه چهار بانده نمی پذیریم و افزود مردم چشم انتظار این پروژه هستند و مطالبه بحق دارند و ما انتظار داریم هر نوع موانع سریعا رفع و پروژه به سرعت پیگیری شود.

در این جلسه که به صورت فوق العاده در کارگاه عملیاتی پروژه برگزار شد معاونت عمرانی فرماندار و ادارات امور آب و جهاد و آب و فاضلاب و گاز و مخابرات و منابع طبیعی و ایستگاه بذر و نهال و شهرک های صنعتی و امور برق حاضر و موانع اعلامی توسط پیمانکار و کارفرما راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاهها متعهد شدند در روند اجرای پروژه همکار ویژه داشته باشند.

خبرنگار پارس آباد نیوز؛ افشین خاک‌نژاد/ انتهای پیام