برای ورود به دادگستری:

نگهداری گوشی در ازای کمک ۵۰۰ تومانی به انجمن حمایت زندانیان!

به تازگی در مقابل دادگستری پارس آباد کانکسی مستقر شده که هنگام مراجعه مردم به دادگستری، در ازای نگهداری گوشی آنها مبلغ ۵۰۰ تومان به نفع انجمن حمایت زندانیان پارس آباد دریافت می شود.

۰۰۰

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پارس آباد نیوز، به نقل از سبلانه، یکی از شهروندان پارس آبادی در این باره می گوید: به تازگی جلوی دادگستری شهرستان پارس آباد کانکسی مستقر شده که هنگام مراجعه به دادگستری باید گوشی را تحویل آن داده و در ازای نگهداری آن هم باید ۵۰۰ تومان به نفع انجمن حمایت زندانیان پارس آباد پرداخت شود.

وی اظهار کرد: از آنجا که بردن گوشی به دادگستری ممنوع بوده و در ورودی آن هم گوشی به امانت تحویل نمی گیرند، جلوی درب دادگستری بنری از سوی انجمن حمایت از زندانیان نصب شده که در آن از مراجعه کنندگان خواسته شده که اگر گوشی و … داشته باشند تحویل کانکسی که جلوی دادگستری مستقر شده، دهند.

این شهروند پارس آبادی که نخواست نامش فاش شود، ادامه داد: در مراجعه به این کانکس آن چیزی که من را به تعجب واداشت این بود که در هنگام مراجعه به این کانکس باید برای امانت گذاشتن گوشی حتما مبلغ ۵۰۰ تومان به عنوان کمک به انجمن حمایت زندانیان پارس آباد پرداخت کنی که اگر این مبلغ پرداخت نشود فردی که متصدی این کار بوده گوشی را تحویل نمی گیرد.

وی تصریح کرد: در این کانکس شاهد بودم که زنی موقع تحویل دادن گوشی خود پول به همراه نداشت و بخاطر همین گوشی این خانم را تحویل نمی گرفتند که با دیدن این صحنه، مبلغ را خودم پرداخت کردم.

در حالی که بیش تر مراجعه کنندگان دادگستری اقشار آسیب پذیر جامعه هستند چه لزومی دارد که انجمن حمایت زندانیان پارس آباد در قبال نگهداری هر گوشی حتماً مبلغ ۵۰۰ تومان به عنوان کمک به این انجمن از مراجعه کنندگان دریافت کند.

انتهای پیام/