نصب بنر در سطح شهر پارس آباد ممنوع شد

 دبیر شورای فرهنگ عمومی پارس آباد گفت: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی نصب هرگونه بنر با استفاده از داربست درسطح شهر پارس آباد ممنوع شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی پارس آباد گفت: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی نصب هرگونه بنر با استفاده از داربست درسطح شهر پارس آباد ممنوع شد.

یوسف روزگاری افزود : متاسفانه بنرهایی با عناوین مختلف به وسیله داربست هایی با خطر و آسیب فراوان برای همشهریان عزیز در سطح شهر و به ابعاد مختلف نصب شده که سبب مخدوش کردن زیبایی معنوی و ظاهری شهر گردیده است.

وی افزود :این موضوع درجلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مطرح و ممنوعیت نصب بنر با مضامین مختلف با نظر اکثریت اعضای این شورا تصویب شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین باتاکید براین نکته که در اجرای این مصوبه منبعد اجازه نصب بنر با استفاده از داربست داده نخواهد شدگفت: مقررشد شهرداری تا هشتم مردادماه امسال نسبت به جمع آوری کلیه بنرهایی که بوسیله داربست درسطح شهر نصب شده است اقدام نماید.

رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی همچنین از ممنوعیت نصب بنرهای تبریک انتصابات وتقدیر وتشکر خبرداد وگفت : اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر نوع تبریک از جمله انتخاب و انتصاب مدیران و مسوولان دستگاه های دولتی و خصوصی و تقدیر و تشکر از آنان می توانند از نشریات محلی استفاده نمایند که هزینه آن از هزینه بنر و نصب آن به مراتب کمتر است.