معرفی کتاب عاشورا از دوربین خبرنگار پارس آباد نیوز

معرفی کتاب عاشورا

معرفی کتاب (فرهنگ عاشورا)از دوربین خبرنگار پارس آباد نیوز

کتاب فرهنگ عاشورا اثری ماندگار از نویسنده نامی ایران جواد محدثی است.

هدف از تدوین این فرهنگنامه آن بوده که یک مجموعه یک جلدی، فشرده در دسترس و کاربردی حاوی لازمترین دانستنی ها پیرامون موضوعاتی که به آن نهضت جاوید چه در عصر حادثه و چه در زمان های پس از آن تا امروز مربوط می شود، ارائه گردد. از این رو مدخل های کتاب که به ترتیب حروف الفبا است، اشخاص، گروه ها، مکان ها، کتاب ها، اصطلاحات، سنت ها، شعایر، تعالیم مکتبی و محورهای دیگر را که به نحوی در ارتباط با فرهنگ عاشورا است شامل می شود.
تنها شباهت این کتاب به دائره المعارف ها یکی ترتیب الفبایی اطلاعات آن است و دیگر ارجاعات آن. چنین می نماید که نویسنده عمد داشته است این کتاب را کاملاً در قالب دائره المعارف ها نگنجاند تا فقط کتابی برای مراجعه نباشد بلکه برای مطالعه هم باشد، از این رو کتاب حاضر خوشخوان‌تر از دائره المعارف هاست و می شود آن را به راحتی، از آغاز تا پایان خواند.

خواندن این کتاب مفید وسودمند را به همه دوستان معرفی وسفارش می کنم.
.
خبرنگار پارس آباد نیوز: افشین خاک نژاد/ انتهای پیام