مدل مداخلات اجتماع محور در شهرستان پارس آباد به صورت پایلوت اجرا می شود.

آقای مهندس ندایی معاونت فرمانداری شهرستان پارس آباد به همراه مدیریت شبکه بهداشت و درمان و رئیس فنی حرفه ای پارس آباد و کارشناسان توانمند سازی در بازدید از محل اجرای مدل مداخلات اجتماع محور که به صورت پایلوت در شهرستان پارس آباد بین کوچه های ۲۸ الی ۳۳ خیابان شهید مطهری در حال انجام می باشد با بیان اینکه توانمند سازی محلات حاشیه نشین در جهت تقویت اقتصاد خانوار و با محوریت آموزش های فنی و حرفه ای و با پشتیبانی لازم با هدف ارتقا و تقویت کیفیت زندگی در این محلات می باشد افزودند آموزش هایی که در این طرح ارائه می شود ضمن ایجاد اشتغال مولد برای خانوار از منظر اقتصاد مقاومتی نیز باعث افزایش تولید ناخالص و صادرات غیر نفتی می شود.