رئیس جهادکشاورزی استان اردبیل خبر داد جهاد کشاروزی اردبیل مجری شبکه‌های ۳ و ۴ پایاب شبکه خدا آفرین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بر اساس مصوبه قانونی، وزرات جهادکشاورزی اختیار تام برای اجرای شبکه‌های سه و چهار پایاب سد خداآفرین را در اختیار جهاد کشاورزی استان اردبیل قرار داده است.

عدیل سروی صبح امروز در نشست با پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس مصوبه معاونت راهبردی ریاست جمهوری در هفته جاری قرار است جهاد کشاورزی در کنار وزارت نیرو با عملیاتی کردن این پروژه‌ها زمینه آبیاری ۷۲ هزار هکتار از اراضی پایین دست شبکه خداآفرین را در مدت چهار سال فراهم ‌آورد.

وی افزود: در هفته گذشته در جلسه‌ای که در حوزه معاونت راهبردی ریاست جمهوری با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی تشکیل یافته بود برای اجرای شبکه‌های فرعی ۳و ۴ در اراضی پایاب سد خداآفرین، وزارت جهادکشاورزی به عنوان مجری تعیین شد که این نشان از توان بالای فنی و کاری وزارت متبوعه در حوزه معاونت آب و خاک است و از همه مهمتر محدودیت در کشت از این استان برداشته شد، طبیعتاً این مهم به دنبال مصوبات سفر هیئت دولت در سال گذشته با این استان صورت گرفت که مقرر است ۸۳ هزار هکتار از این اراضی به سیستم آبیاری مدرن مجهز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل یادآور شد: به حول و قوه الهی با وجود ارتباطات کاری و صمیمی مابین استان و وزارت جهادکشاورزی کارهای اجرایی به صورت مطلوب در دست اقدام است به طوری که دو پروژه فنی آبرسانی در دست اردبیل که شامل T15و غیر T15 است و قبلا به علت نبود اعتبارات به تعطیلی و رکود کشیده شده بود خوشبختانه بعد از سفر هیئت دولت اعتبار آن تامین و در حال حاضر بی‌وقفه توسط پیمانکار در دست اجراست که با اتمام این پروژه‌ها ۴۲۰۰ هکتار از اراضی به صورت شبکه‌ای آبیاری خواهد شد.