خرید دستگاه بذر ریز مدرن برای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

به گزارش خبرنگار پارس آبادنیوز از روابط عمومی کشت و صنعت مغان خرید دستگاه مدرن دیگر، بذر ریز به مکانیزاسیون شرکت اضافه شد.

با عنایت به سیاست گذاریها برای توسعه کشت و صنعت مغان، رئیس محترم هیئت مدیره شیرین عسل برای توسعه و کاشت محصولات جدید از جمله گوجه فرنگی و… یک دستگاه بذر ریز (seeder) به ارزش بیش از ۱۷۰۰میلیون ریال خریداری و به مکانیزاسیون شرکت افزود.

گفتنی است این دستگاه مدرن قابل تنظیم برای کلیه محصولات است و کاربرد این دستگاه برای بذر ریزی محصولات نشائی بوده که از مزایای این روش کاهش هزینه تهیه نشاء و تولید بدون ریسک می باشد که برای اولین بار در کشت و صنعت و دامپروری مغان با مدیریت جدید مورد بهره برداری قرار می گیرد..

انتهای پیام/.