مدیر کانون پسرانه علامه طباطبایی پارس آباد:

از حضور در جشنواره کانون های فرهنگی تربیتی منتخب کشور خبر داد.

مدیر کانون پسرانه علامه طباطبایی شهرستان پارس آباد با بیان اینکه کانون تکرار مدرسه نیست وباید محل نوآوری وخلاقیت باشد.

به گزارش خبرنگار پارس آباد نیوز، موسی میرزایی مدیر کانون پسرانه علامه طباطبایی پارس آباد ظهر یکشنبه افزود: این کانون با تلاش ها وهمت دانش آموزان و مربیان فرهنگی و تربیتی، توانست جایگاه ویژه منتخب کانون های کشور را کسب کند.و بار دیگر ثابت کند که در این شهرستان با وجود امکانات کم، هنرمندان بیشماری تربیت شده وحتی جایگاه های ویژه کشوری را کسب نموده اند.

مدیر کانون پسرانه علامه طباطبایی  ادامه داد: ما برای توسعه دیگر به طرح تحول احتیاج نداریم به مرد تحول احتیاج داریم.وبا اشاره به خلاء های موجود در کانون وبا بیان اینکهکانون تکرار مدرسه نیست وباید محل نوآوری وخلاقیت باشد.و بعنوان محل امن تربیتی، مورد اعتماد اولیا یکی از مهمتربن ظرفیت تامین و تربیت و مکمل فعالیت های آموزشی و پرورشی می تواند دانش آموزان را برای زندگی اجتماعی و ایفای نقش به اهداف معین راهنمایی کند دانش آموزان هر چه مهارتها و توانایی های خود در زمینه های مختلف روانی ،اجتماعی ،علمی ،هنری …را بالا ببرند می توانند زندگی با کیفیت تری داشته باشند.

میرزایی بیان کرد: کانون می تواند این ظرفیت ها را در دانش آموزان توسعه دهد برای میل به این اهداف باید به نیروی انسانی ماهر و متخصص بعنوان نیروی محرکه اصلی ، نوسازی ،باز سازی تجهیز و هوشمند سازی کانون ها توجه ویژه ای شود.خصوصا تجهیز کانون های فرهنگی و تربیتی مناطق محروم و مرزی به امکانات و دانش روز جهت پیش گیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی باید جزو اولویت های برنامه ریزان باشد.

وی تاکید کرد:علیرغم تاکید و پیام های مختلف مسئولین در خصوص تقویت،توسعه و تجهیز کانون ها متاسفانه هیچ تدبیر و کار عملی در این خصوص انجام نشده است بلکه حمایت های حداقلی نیز کم شده است که این امر کم کم منجر به کم رنگ شدن و تعطیلی کانون ها می شود.عدم وجود امکانات کافی (خصوصا ابتدایی ترین امکانات که ساختمان کانون می باشد )موجب گردیده که دانش آمزان کمترین اسقبال را جهت حضور و فعالیت در کانون را داشته باشند.و…

خبرنگار پارس آباد نیوز: افشین خاک نژاد/ انتهای پیام