مسئول سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه بسیج پارس اباد:

جنگ و زمین دشمن تغییر یافته است

مسؤل سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج پارس اباد تاکید کرد: این روزها فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت محسوب می‌شود، جنگ وزمین دشمن تغییر یافته است و دشمن در فضای مجازی برای تسلط، طرح و برنامه های مختلف دارد، به طوری که هزینه های بیشماری برای کنترل اذهان و ارائه اطلاعات نادرست وغلط در تصمیم‌گیری‌ ها هزینه کرده‌اند.

افشار تیمورپور در گفتگو با خبرنگار پارس آباد نیوز؛ جنگ و زمین دشمن را تغییر یافته بیان کرد و در ادامه افزود دشمنان تلاش می کنند تا با القاء افکار ناهنجار خود به نسل جدید انقلاب، ذهن وفکر  آنها را از اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی خالی کنند و مهمترین ابزارهای دشمنان در جنگ نرم را فضای مجازی بخصوص ابزارهای مختلف از جمله گوشی تلفن همراه عنوان کرد و افزود: دشمنان در تلاش هستند  تا با استفاده از این ابزارها با تغییر باورها و اعتقادات، افکار و اندیشه‌ها و نهایتا تغییر رفتار و ساختار به اهداف خود برای ضربه زدن به انقلاب دست پیدا کنند.

مسئول سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج  پارس آباد پیش از خطبه های نماز جمعه بیان کرد: همه افراد، مسئولان و بخصوص والدین دانش آموزان را به خصوص در فضای مجازی با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری گوی سبقت در امید بخشیدن به مردم در عرصه‌های گوناگون فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی ربوده و این اصل مهم را در راس سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های خود قرار دهند. تا با این وسیله دسیسه های دشمنان را نقش بر آب کنیم.

خبرنگار پارس آباد نیوز: افشین خاک نژاد / انتهای پیام