بهورزان پارس آباد در صدر غربالگری کووید ۱۹

بهورزان شهرستان پارس آباد رکورد میانگین ثبت هر کاربر استان اردبیل را در طرح غربالگری کرونا ویروس زدند.

به گزارش پایگاه خبری پارس آبادنیوز؛بهورزان شهرستان پارس آباد با میانگین ثبت ۹۳۶ نفری بیشترین عملکرد هر کاربر در استان را به ثبت رسانده و رکورد میانگین ثبت غربالگری به ازای هر کاربر را به نام شهرستان پارس آباد به ثبت رساندند.

شهرستان پارس آباد با جمعیت هدف بیش از ۱۸۳ هزار نفری غربالگری ، با مشارکت ۱۴۸ بهورز طرح غربالگری کرونا ویروس را اجرا و در مقایسه با شهرستانهای استان در رتبه اول عملکرد ثبت هر کاربر قرار دارند.

شهرستانهای اردبیل با میانگین ۶۳۹ نفر و مشکین شهر با میانگن ۵۳۲ نفر در رتبه های دو و سوم قرار دارند.

هر چند جمعیت هدف ۱۸۳ هزار نفری طرح غربالگری شهرستان پارس آباد بیش از مجموع جمعیت ۱۷۰ هزار نفری هدف ۵ شهرستان نمین و نیز و سرعین و کوثر و بیله سوار است اما با تلاش قابل تحسین و شبانه روزی بهورزان عملکرد هر کاربر در میانگین ، ۳برابر کاربران این ۵ شهرستان بوده که به نوبه خود یک رکورد به حساب می آید.

انتهای پیام./