پنجمین روز ماه محرم روستای پاراقشلاق پارس آباد

عزاداری پنجمین روز ماه محرم روستای پاراقشلاق پارس آباد

برگزاری عزاداری پنجمین روز ماه محرم روستای پاراقشلاق پارس آباد از نگاه تصویر

عکس خبری: افشین خاک نژاد/انتهای پیام